سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش ثروتیان – مرکز تحقیقات نیرو
جواد مهدوی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
مجید آقابابایی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پدید آمدن سوئیچهای الکترونیک قدرت سریع با قابلیت کنترل روشن و خاموش شدن ، نسل جدیدی از جبران کننده های توان راکتیو را با کنترلهای پیشرفته نظیر PWM مطرح نموده است . مبدلهای استفاده شده در این گونه جبران کننده های توان راکتیو از نوعAC/DC می باشند که به علت ماهیت این گونه جبران کننده ها در طرف DC مبدل به جای استفاده از یک منبعDCاز عناصر غیر فعال راکتیو مثل خازن یا سلف استفاده می شود . در این مقاله یک مبدل AC/DC از نوع اینورتر منبع ولتاژ با الگوی ثابت PWM در دو حالت حلقه باز و حلقه بسته مورد بررسی قرار گرفته است . ابتدا یک مدل ریاضی برای سیستم حلقه باز بدست آمده و سپس از این مدل در مطالعه سیستم حلقه بسته استفاده شده است . نتایج بدست آمده از این مدل بانتایج شبیه سازی ناشی از حل دقیق معادلات سیستم در حوزه زمان ( مدل فیزیکی سیستم ) مقایسه شده است . پس از تأیید مدل بدست آمده به مطالعه سیستمهای حلقه بسته کنترل ولتاژ و کنترل ضریب توان بار پرداخته شده است .