سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمود عامری – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن محمدی مجد – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با مقایسه نتایج بدست آمده توسط شیارسنج با آنچه که توسط وسایط دیگر بدست آمده علت تفاوت اندازه گیری های میله شیارسنج با مشاهدات میدانی مشخص شده است. همچنین، از آنجا که تعیین علت شیارشدگی مفید بوده و از روی منحنی های طولی جمع آوری شده توسط تجهیزات اتوماتیک ممکن است قابل تشخیص باید، این مسئله نیز بررسی شده است. در این راستا اطلاعات ناهمواری با روش های مختلف اندازه گیری شده اند.
شیار سنج در ۱۰ درصد مواردی که عمق شیارها بیشتر از ۱۶ میلیمتر می باشند، عمق شیار صفر را نشان می دهد. این مسئله باعث محدودیت های اجرایی شیار سمنج های متداول بویژه از نظر فاصله سنسورها و طول شیار سنج خواهد بود. بنابراین مشکلات ساختاری بیان شده، نظیر شیارشدگی ناشی از خرابی اساس یا زیر اساس، تنها با استفاده از پروفیل قابل تشخیص نیست.