سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود شفاعی بجستان – کارشناس شرکت مهندسی مشاور طرح نواندیشان
جواد مرادلو – کارشناس شرکت مهندسی مشاور طرح نواندیشان
علی تفرج نوروز – کارشناس شرکت مهندسی مشاور طرح نواندیشان
علیرضا اتحاد – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شر

چکیده:

در این تحقیق آبشستگی پایین دست سدهای انحرافی و روشهای ترمیمی آنها در شرایط عدم امکان انحراف جریان آب بررسی شده است. به عنوان یک مطالعه موردی سد انحرافی میل و مغان واقع بر روی مرزی ارس مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات دلائل تخریبپایین دست حوضچه آرامش سد و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از گسترش و کنترل درآن در این مطالعه انجام شده است. در بخش نخست این مطالعه به بررسی دلائل تخریب پرداخته شده است. برای این منظور با مدلسازی هیدرولیک جریان در پایین دست با نرم افزار HEC-RAS ، طرح هیدرولیکی حوضچه آرامش و حفاظت پایین دست آن، اعماق پایاب و دیگر پارامترهای هیدرولیکی طرح کنترل گرید. در ادامه با استفاده از نرم افزار GSTARS 3.0 فرسایش عمومی پایین دست و با استفاده از روابط تجربی ارائه شده آبشستگی های موضعی حاصل شده مدل گردید.در نهایت باجمع بندی مطالعات صورت گرفته تاثیر پارامترهای دخیل درتخریب حاصله معین گردید.در بخش دوم این مطالعه به ارائه راهکارهای ترمیم و کنترل آب شستگی در پایین دست سد پرداخته شده و در نهایت روش مناسبی برای ترمیم ناحیه تخریب شده در شرایط حضور جریان ارائه شده است. در روش پیشنهادی نیاز به خشک کردن منطقه و اجرای فیلتر دانه ای نمی باشد.