سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید ناصری – شرکت SGS

چکیده:

امروزه کارشناسان فنی و مهندسان، بیش از گذشته براین واقعیت آگاهی یافته اند که تامین کیفیت در اجرای فعالیت های مرتبط با صنعت برق و همچنین پروژه ها نمی تواند امری از پیش تحقق یافته تلقی گردد. نخست باید بدان اعتقاد پیدا کرد و سپس برای تامین آن ازطریق برنامه ریزی سازماندهی نمود و منابع مورد نیاز را در اختیار گرفت. از اینرو در این مقاله به مسئله تضمین و کنترل کیفیت در مراحل مختلف یک پروژه پرداخته شده و جوانب مختلف آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.