سال انتشار: ۱۳۶۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهمن شوشتری کرمانشاهی – دانشگاه مرکزی توکیو (ژاپن)
ریوایچی یوکویاما – دانشگاه مرکزی توکیو (ژاپن)
فرشید فروزبخش – دانشگاه صوفیا (ژاپن)

چکیده:

در این مقاله مجموعه ای از فرایند و آلکوریتمهای محاسباتی جدیدی برای تنظیم بهینه توان نیروگاههای حرارتی مورد استفاده قرار گرفته شده است . در حقیقت، بایستی مسائل متعددی از قبیل تولید اقتصادی نیرو، محیط زیست، ایمنی و غیره برای بهره برداری بهینه سیستمهای قدرت بررسی و تجزیه و تحلیل کردند . تاکنون برای بررسی مسائل مذکور از روش تک هدفی (Single Objective) استفاده می شد که این روش بصورت مجزا، هرکدام از مسائل مذکور را تحت شاخص معینی بهینهمی کرد . ولی اخیراً پی برده شده است که بررسی مسائل اقتصادی تولید نیرو و یا آلودگی محیط زیست ناشی از نیروگاههای حرارتی و مسائل دیگر به تنهائی نتیجه مطلوبی جهت بهره برداری بهینه سیستمهای قدرت باشد . لذا، در این مقاله باتوجه به اهمیت هر یک از مسائل مذکور، روش جدیدی تحت عنوان روش برنامه ریزی کل ) ) Goal Programming که به نوبه خود یکی از قویترین ابزارهای تصمیم گیری چندهدفی ) ) Multi – Objective Decision Making MODM ارائه
می شود . این روش بسادگی قادر است ارتباط معقولی بین مسائل گوناگون فوق را بدست آورده و آنها را با هم و تحت یک تابع خاصی هماهنگ کند . در ادامه این مقاله، کاربرد روش برنامه ریزی کل در کنترل و بهره برداری مستقیم (On – Line) با استفاده از مدل استاندارد پیشنهادی IEEE که شامل ۵ ژنراتور، ۱۰ شین و ۱۱ خط انتقال نیرو می باشد . نشان داده شده است .