سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین میسمی – هبئت علمی مرکز ملی مقاوم سازی ایران ، تهران
سعیده سعیدی – کارشناس ارشد مرکز ملی مقاوم سازی ایران ، تهران
مریم رضایی – کارشناس مرکز ملی مقاوم سازی ایران ، تهران
مونا کوچکی – کارشناس مرکز ملی مقاوم سازی ایران ، تهران

چکیده:

کشور ما از نظر اقلیمی در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده و متوسط بارندگی سالیانه آن بین یک چهارم تا یک سوم میانگین جهانی که حدود ۸۶۴ میلی متر گزارش گردیده است . شرایط طبیعی پراکنش ناهماهنگ نزولات جویو ویژگی های خاص رزیم جریان آبهای سطحی و زیر زمینی کشور همواره باعث بروز مشکلاتی در مدیریت منابع آبی گردیده است و این در حالی است که بروز شرایط خشکسالی در طی سالین گذشته بعضا منجر به اعمال مدیریت بحران در رابطه با مقوله مهم و تامین آن گردیده است . در چنین شرایطی روند افزایندهآلودگی منابع آب این معضل را تشدید نموده و این در حالی است که علیرغم اجرای آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب از اواسط برنامه سوم توسط بسیاری از واحدهای آلوده ساز (بویژژژه دولتی ) بطور علنی و غیر علنی همچنان اقدام به آلودگی منابع آب موجود می نمایند . بروز آلودگی در منابع آب کشور همواره فشار هایی را را روی متولی تامین آب کشور (وزارت نیرو ) بوجود آورده است و از آنجا که مدیریت آن نیازمند انسجام بیشتری در سطح کلان کشور ( بویژه در سطح حوضه های آبریز ) می باشد لذا هدف از انجام پژوهش حاضر تدوین استراتژی کاربردی پیشگیری و کنترل آلودگی آّ می باشد تا بدین ترتیب مدیریت و برنامه ریزیبخش آب کشور از نتایج آن برخوردار گردیده و در جهت یکپارچگی گام بردارد . منظور از استرتژی همان راهبردها و برنامه های اجرایی می باشد که به کمک آنها می توان به اهداف مورد نظر دست یافت . امروزه دیگر مهار و کنترل آب از طریق احداث سدهای مخزنی ، انحرافی و غیره و تخصیص آب به تنهایی کفایت نمی نماید بلکه تخصیص آب با کمیت و کیفیت مناسب جهت مصارف مختلف در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته و نقش توافقهای بین المللی نیز در این رهگذر کلیدی بوده که به نوبه خود اهمیت موضوع را ببش از پیش مشخص می سازد . بدیهی است تدوین استراتزی ها و برنامه های عمل پیشنهادی در این تحقیق می تواند زمینه ساز تدوین برنامه های اجرایی و عملیاتی شدن آنها باشد .