سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هوشنگ محمدی – مدیر عامل شرکت گاز استان قم

چکیده:

سیستم گازرسانی در مناطق شهری ایران دارای ویژگی فشار بالای گاز در خطوط انشعاب بالای گاز در خطوط انشعاب تا پشت منازل می باشد. لذا از این نظر، اقدامات مقابله با زلزله در شهرهای ایران فوری و نیازمند یک راه حل اساسی می باشد. در این مقاله جهت تعیین میزان مقاومت تاسیسات گازرسانی در مقابل زلزله رفتار این شبکه تحت بارهای لرزه ای مورد ارزیابی قرار گرفته است و در انتها با استفاده از روش های نوین در سیستمهای ICT، راه های مقابله و پیشگیری ارائه می شود. بدین منظور محدوده شهر تهران و اطراف آن بعلت جمعیت بالا و وجود گسلهای فعال زیادی که قابلیت ایجاد زلزله های بزرگ دارد، بعنوان پایلوت جهت انجام مطالعات انتخاب گردیده است.
در این مقاله در ابتدا گسل های اصلی که زلزله ناشی از آنها بیشترین خسارات را وارد می نماید شناسایی شده و سپس با توجه به بارهای لرزه ای که امکان رخداد آنها وجود دارد و با استفاده از بانک های اطلاعاتی مختلف ایجاد شده از وضعیت گسلها، شبکه توزیع و تغذیه، خاک، آبهای زیرزمینی در نرم افزار GIS، خرابیها و بزرگی آنها محاسبه شده است و در نهایت روش هایی جهت تقویت شبکه گازرسانی و پیشگیری از خطرات ناشی از زلزله با استفاده از متدهای پیشرفته تکنولوژی اطلاعات و محاسبات عددی بهره گرفته می شود.
این تجربه به منظور کاهش خطرپذیری، ایجاد هماهنگی، وحدت رویه در مدیریت مخاطرات و مدیریت بحران گاز و نظر به ضرورت مقاوم سازی و نوسازی خطوط، تاسیسات و تجهیزات شبکه گاز رسانی شهر تهران تدوین شده است. در این خصوص با توجه به سابقه طولانی وجود شبکه لوله کشی گاز در ژاپن و به ویژه شهر اوزاکا و نیز وقوع زلزله های پی در پی در این کشور، استفاده از تجربیات کشور ژاپن را رهگشا یافتیم و به همین منظور با دانشگاه «کوبه» و شرکت مهندسی گاز اوزاکا نیز ارتباط مناسبی برقرار کردیم. در واقع این تجربه در خصوص استفاده از سیستم های مدیریتی نوین جهت کنترل بحران بر اساس جمع آوری سریع اطلاعات و اخذ تصمیمات صحیح نگاشته شده است.