مقاله کنترل و هدايت ساخت و ساز شهري، طراحي نظام کارآمد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در هويت شهر از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: کنترل و هدايت ساخت و ساز شهري، طراحي نظام کارآمد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحي
مقاله ساخت و ساز شهري
مقاله برنامه ريزي شهري
مقاله مديريت شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشيري شهريار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشاهده شهرهايي با مشکلات فزاينده چون تراکم جمعيت، فقر، بيکاري، کمبود مسکن، نارسايي خدمات، کمبود زيرساخت، آلودگي هاي زيست محيطي، ناکارآمدي اقتصادي و بروز ناهنجاري هاي اجتماعي اين دغدغه فکري را براي متخصصان در امور ساخت و ساز شهري، مديريت شهري و نيز بهره برداران اصلي شهر يعني مردم به وجود آورده است که علت اصلي ناکارآمدي الگوهاي ارايه شده در چيست و راه حل کدام است. اين تحقيق به منظور بررسي نقاط ضعف و گسست در نحو مديريت ساخت و ساز صورت گرفته است. در انجام اين تحقيق از نظام هاي ساخت و ساز، برنامه ريزي و مديريت تعدادي از کشورها نيز بهره گرفته شده است. نتايج مطالعات انجام شده نشان مي دهد نارسايي ها و مشکلات موجود موجب عدم کارايي نظام ساخت و ساز شهري در کشور شده است. به نظر مي رسد تغيير و بازنگري در قوانين و مقررات امور شهرسازي و معماري، بهره گيري از نظام بيمه کيفيت ساختمان،حفظ حقوق همسايگي و شهروندي و تطبيق نظام ساخت و ساز با معيارهاي قابل دسترسي با توجه به نيازهاي منطقه اي در نظام شهرسازي کنوني ضروري خواهد بود.