سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا اکبری – دانشکده صدا وسیما

چکیده:

تصویر بهترین روش برای دریافت اطلاعات توسط انسان میباشد . و بینایی به انسان این اجازه را می دهد تا دنیای اطراف را ببی ند و آنرا درک کند . انسان مخلوقی است بصری؛ بطوری که انسان به چشمانش وابسته است و برخی عقیده دارند % ۹۸ اطلاعات دریافتی انسان از طریق سیستم بینایی می باشد . قابلیت بصری دادن به ماشینها ( کامپیوتر و یا رباتهاو …) کار سهل و آسانی نیست . ما دریک جهان سه بعدی زندگی می کنیم، حسگرهای بصری موجود اغلب تصاویر ی دوبعدی می دهند، و این کاهش بعد باعث از بین رفتن اطلاعاتنسبتاً زیادی می شود . صحنه های پویا، مانند صحنه هایی که ما در زندگی روزمره خود با آنها سر و کار داریم، با اجسامتحرک یا دوربین متحرک این امر را بسیار پیچیده ت ر و دشوارتر می سازد . هدف درک و تحلیل تصویر و بینایی ماشین، کپی برداری از سیستم بینایی انسان بصورت دریافت و درک تصاویر بصورت الکترونیکی می باشد .
امروزه در جنگهای نوین و بالاخص جنگهای الکترونیک که در آن ارتباطات اعم ار سیم و بی سیم با توجه به انتشار امواج الکترومگنتیک بسیار قوی ( مثلا در جنگ عراق و آمریکا که شاهد آن بودیم ) از سوی دشمن از کار می افتند . می توان گفت در این جنگها ابزارهای الکترونیکی کنترل و هدایت و … مختل شده و کارایی نخواهند داشت . جهت مبارزه با این ترفندهای دشمن، باید منابع کنترل شونده را ا ز لحاظ ارتباطی مستقل دید تا قطع ارتباط در هر صورت به کنترل آن لطمه ای وارد نسازد .
راههای مختلفی را برای مقابله با آن می توان در نظر گرفت شاید راهی که بصورت تئوری و عملی نیز در دسترس می نمایددر این جا ،و در این طرح مستقل کردن هدایت جسم پرنده اعم از هواپیم ا، موشک و …. از هر گونه ایستگاه خارجی ( جهت محرمانه ماندن منبع کنترل خارجی ) و مصونیت از پارازیتهای ارسالی از سوی دشمن می باشد . در این طرح استفاده از پردازش تصویر جهت هدایت جسم پرنده در شرایط خاص با در نظر داشتن تصاویر قبلی از محیطی که جسم پرنده در آن بایستی وارد عمل شود و تاکتیک های تدافعی و تهاجمی مورد ماموریت را انجام دهد
در این سیستم سعی شده است تا وابستگی سیستم به صورت صددرصد از منبع کنترل خارجی منفک و خود متکی باشد