سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رسول صراف ماموری – استادیار دانشگاه تربیت مدرس.گروه سرامیک
رضا وطن دوست – محقق ارشد دانشگاه تربیت مدرس.گروه سرامیک

چکیده:

در این تحقیق پارامترهای مهم تولید پودر مس الکترولیتی نظیر دانسیته جریان کاتد ، غلظت اسید سولفوریک غلظت یون مس ، مقدار یون کلر و مدت زمان انجام الترولیز بررسی شد . این کار توسط نرم افزار تاثیر پارامتر های مختلف بر روی اندازه دانه پودر مس الکترولیتی و همچنین میزان اهمیت هر یک از پارامتر ها در فرایند تولید پودر بررسی شده و شرایط بهینه برای تولید پودری با کمترین اندازه دانه بدست آمد.