سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی غفاری – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا کاظمی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
جواد احمدی – دانشجوی طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نص
فرزاد تهامی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

کارآمدترین رهیافت در کنترل پایداری خودرو، کنترل گشتاور چرخشی است . گشتاور چرخشی حاصله از توزیع نامساوی نیروی ترمزی روی چرخها، با ۵ تأثیر بر نرخ چرخش وسرعت جانبی باعث افزایش حدود فرمانپذیری خودرو می شود . در این مقاله فرمان دهی از طریق ترمزBSS با استفاده نیروهای ترمزی نامساوی در طرفین خودرو که در بهبود رفتار دینامیکی خودرو مؤثر است بررسی می شود . همچنین با انتخاب روش کنترل فازی، به دلیل وجود رفتار غیرخطی بالا و تغییر شدید در پارامترهای خودرو، به کنترل متغیرهای حالت موردنظر پرداخته می شود . نتایجحاکی از توان بالای کنترل فازی در مواجهه با رفتار غیرخطی و تطبیق با تغییر پارامتر در خودرو می باشد .