سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد روحی – دانشگاه مازندران
علی نبوی نیاکی – دانشگاه مازندران
کاکاجان بازی دهنو – دانشگاه مازندران

چکیده:

پایداری سیستم های قدرت و حفظ سنکرونیزم در برابر اغتشاشهای گذرای شدید اهمیت زیادی دارد . بروز خطای اتصال کوتاه در شبکه های انتقال و نحوه عملکرد رله های متناظر، ممکن است باعث ناپایداری سیستم گردد . لذا اتخاذ روشهای کنترلی پیشگیرانه در این موارد بسیار ضروری است .
عامل ناپایداری سیستم در خطاهای شدید، انرژی جنبشی اضافی سیستم در لحظه رفع شدن خطا می باشد . این انرژی ژنراتورهای نزدیک را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد . بنابراین، با شناسائی این ژنراتورها و خارج ساختن یک یا چند واحد از آنها، می توان انرژی تزریق شده به سیستم را کاهش داده و از فروپاشی آن جلوگیری نمود . در این مقاله کنترل پایداری سیستمهای قدرت به روش تولید زدایی بهینه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج شبیه سازی این روش بر روی سیستم تست ۳۹ باس IEEE با ۱۰ ژنراتور ارائه شده است . در این روش ارزیابی پایداری گذرا به کمک روش مستقیم تابع انرژی صورت گرفته و ژنراتورهای بحرانی سیستم با تشخیص مد اغتشاش تعیین شده اند . سپس حساسیت حاشیه انرژی سیستم نسبت به تغییرات توان مکانیکی بررسی گردیده و در نهایت نحوه تولید زدایی بهینه در سیستم ارائه گردیده است .