سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا معدولیت – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
سجاد حیاتی – دانشجوی دکترای مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین رکنی دماوندی طاهر – کارشناس مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله پدیده چتر از دیدگاه جدیدی بررسی شده است بدین ترتیب که از یک مدل یک درجه آزادی برای مدل سازی ابزار استفاده شده و این مدل در محیط سیمولینک شبیه سازی شده است. برای تشخیص نواحی پایداری از نتایج اجرای این مدل به ازای سرعت های براده برداری مختلف و عمق های برش مختلف استفاده شده است. سپس برای کنترل این پدیده با توجه به اینکه مدل مساله با پارامتر عمق برش متغییر است از سه کنترل کننده مختلف در تلفیق با یکدیگر تحت منطق فازی و با توجه به توابع عضویت مختلف استفاده شده است سپس تاثیر این کنترلر بر عملکرد سیستم با استفاده از میراگر مگنتورئولوژیک که یک میرا کننده انرژی می باشد به عنوان عملگر بررسی شده است.