سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید مهدی یار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
مسعود آزادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
مهدی دیانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

چکیده:

پیشرفت علوم پزشکی در هم ه زمینه های بالینی و جراحی باعث گردیده است استفاده از دستگا ه هایی پیشرفته، لازم و ضروری گردند . در این میان پیشرفت و ترقی بیشتر مرهو ن و معلول است فاده و بهر ه گیری از علوم مهندسی از جمل ه مکانیک ، برق و کامپیوتر بوده است ، چه در غیر این صورت ساخت بعضی از دستگا ه های مهندسی پزشکی میسر نمی گردید. از جمله این دستگاهها ، دستگاه پمپ تزریق است که قدمت آن حدود چند دهه است . تزریق خودکار ، پیوسته و کنترل شده برای بیماری هایی از قبیل دیابت، سرطان پیشرفته گردن رحم زنان و عفون ت های مجاری تنفسی و قلبی با دوز مشخص توسط این دستگاه مهندسی پزشکی انجام می پذیرد ، در این مقاله نتایج عملی طراحی و ساخت این دستگاه به همراه شبی ه سازی و پیاده سازی عملی الگوریتمPIDدیجیتال ب رروی آن آمده است . ساخت این دستگاه و نتایج شبی ه سازی و عملی نشان می دهد چنانچه شرایط تولید آن فراهم گردد باعث بهینه سازی اقتصادی و صرفه جویی ارزی خواهد گردید