سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرحسین فرهبد – گروه پژوهشی محصور سازی اینرسی، پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای ،
مهروز ترکاشوند – گروه پژوهشی محصور سازی اینرسی، پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای ،
مصطفی ممدوحی – گروه پژوهشی محصور سازی اینرسی، پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای ،
محمد سعید – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

در این تحقیق چگونگی بستگی پهنای زمانی و انرژی تپ سوئیچ Q به تلفات تشدیدگر، در یک نوسانگر اپتیکی حاوی سنجه فابری-پرو مورد محاسبه و تجربه قرار گرفته است. مشاهدات نشان می دهند که می توان پهنای زمانی تپ را با قرار دادن سنجه در مکانی مناسب درون تشدیدگر و اجازه یافتن نوسانگرلیزر جهت بروز مختصری نوسانات آزاد قبل از شکل گیری تپ سوئیچ Q، با استفاده از انحراف کوچک سنجه در محدوده نسبتاً قابل توجهی تنظیم کرد. برا ی این منظور تشدیدگر صفحه موازی با محیط فعال Nd:YAG و سوئیچ Q فعال با سنجه نازکی به ضخامت ۲/۵ میلیمتر مورد تجربه قرار گرفت. تجربه نشان می دهد که با انحراف زاویه سنجه در حد ۵ میلی رادیان ازحالت عمود بر محور اپتیکی تشدیدگر می توان پهنای تپ را از ۴۲ تا ۲۵ نانوثانیه تغییر داد، در این حال انرژی کل تپ به ترتیب از ۵۲ به ۴۰ میلی ژول کاهش می یابد.