سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد کثیری مشهد – گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
یلدا فرازمند – گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

GMAW(Gas Metal Arc Welding) به معنای جوشکاری قوس فلزی تحت پوشش گاز محافظ می باشد . این ابزار اولین بار در سال ۱۹۲۰ به دنیا ی صنعت معرفی شد و از سال ۱۹۴۸ به طور رسمی وارد بازا ر جوشکاری شد . در ابتدا از GMAW برای جوشکاری آلومینیوم تحت پوشش گاز محافظ خنثی استفاده می شد و به همین دلیل به آن ) MIG(Metal Inert Gas به معنای جوشکاری تحت پوشش گاز خنثی نیز اطلاق می شود . پیشرفت های بعدی این فر آیند شامل انتقال فلز به صورت اتصال کوتاه (GMAW-S) بوده است که در آن به وسیله انرزی حرارتی پایین ،امکان کاربرد در شرایط مکانی نامناسب فراهم می شود . این فر آیند دارای تجهیزات اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک است و قابلیت جوشکاری اغلب فلزات را دارا می باشد ،نیاز به پاک کردن رسوبات آن در حد صفر است در ضمن تاب برداشتن فلز در این فرایند کاهش یافته و نیازی به پرداختکاری فلز را از بین می برد . در این مقاله قسمت های مختلف کنترلی این ابزارها مورد بررسی قرار می گیرد .