سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خلیل گرگانی فیروزجاه – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل،
حامد اسحاق تبار – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل،
عبدالرضا شیخ الاسلامی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل،
سعید لسان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل،

چکیده:

در این مقاله، روش جدیدی بر اساس کنترل جریان پیشگویانه در سیستم های تولید پراکنده مجزا از شبکه مبتنی بر پیل سوختی ارائه شده است . ابتدا دینامیک پیل سوختی و باتری پشتیبان مورد استفاده در این مقاله بررسی شده و سپس برای تقویت ولتاژDC خروجی اندک آن به ولتاژDCبالا و جبران پاسخ دینامیکی کند آن طی حالت گذرا، دو مبدل قدرتDC به DCتمام پل بکار گرفته شده اند. کنترل مبدل ها، بر اساس کنترل جریان پیشگویانه طراحی گشته اند. روش مذکور جریان مرجع را با استفاده از ولتاژ خازن لینکDC تولید نموده و در نتیجه روش مورد نظر سهم پیل سوختی و باتری پشتیبان راجهت تامین بار و خازن تعیین می نماید . نتایج بررسی های انجام شده در این تحقیق ثابت می نماید که روش مذکور قادر به افزایش عملکرد حالت گذرای پیل سوختی می باشد . شبیه سازیها با نرم افزارMATLAB انجام پذیرفته تا صحت کنترل کننده پیشگویانه پیشنهادی را در عملکرد مورد نظر و نتایجذکر شده در این تحقیق، اثبات نماید.