سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامران مهاجری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی و مهندسی، گروه
محمد تشنه لب – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده برق- آزمایشگاه سیستمهای هوشمن
بیژن معاونی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی و مهندسی، گروه

چکیده:

مدل محاسباتی CMACکه براساس عملکرد مخچه ارائه شده است به عنوان یک شبکه عصبی با سرعت محاسبات و نیزیادگیری بالا شناخته شده است. فازیCMACبا شرکت دادن منطق فازی درCMACآن را از حالت یک جعبه سیاه بیرون آورده و عملکرد آنرا با قواعد فازی قابل تفسیر می سازد. فازیCMACعلاوه بر عملکرد تقریب و مدلسازی بالاتر نسبت بهCMACمحاسبه گرادیان مدل را در کاربردهایی مانند کنترل پیش بین امکان پذیر می نماید. این مقاله دو الگوریتم کنترل پیش بین را بر اساس شبکه فازی CMACمعرفی می کند که اولی از روش محاسبات عددی به منظور محاسبات بهینه سازی استفاده می کند ودومی از گرادیان مدل. با کاربرد این الگوریتمها در کنترل پیش بین تطبیقی یک سیستم غیر خطی چند متغییره عملکرد آنها نشان داده شده است