سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید قربانی – گروه مهندسی برق ،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
آزاده معین – گروه مهندسی برق ،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله روشی جدید ، جهت طراحی کنترلر پیش بین تعمیم یافته برای سیستم های غیر خطی بر مبنای مدل شبکه عصبی ویولت رادیال و با استفاده از تکنیک خطی سازی دینامیکی ارائه می گردد . الگوریتم ارائه شده در مقایسه با روشهای کنترل پیش غیر خطی مبتنی بر مدلهای عصبی از حجم محاسبات کمتری برای تعیین سیگنا لهای کنترل بر خوردار می باشد و استفاده از آن در کاربرد های عملی به مراتب ساده تر می باشد ایده اصلی این روش بر مبنای الگوریتم استخراج مدل های خطی از یک شبکه عصبی غیر خطی، و استفاده از آنها در طراحی سیستم کنترل استوار می باشد . استراتژی کنترل و شناسایی مطرح شده، بر روی یک تانک راکتور همزن پیوسته که یک فرآیند شدیدا غیر خطی می باشد اعمال می گردد. نتایج شبیه سازی نشان دهنده عملکرد مناسب این الگوریتم می باشد.