سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین بلندی – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی خدابنده – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله یک کنتر لکننده پیش بین مبتنی بر مدل ١ در حالت چندمتغیره برای سیستمهای غیرخطی ارائه می گردد. اثر متغیرهای اغتشاش قابل اندازه گیری در طراحی این کنترل کننده لحاظ شده است. برای تخمین متغیرهای حالت در این کنترل کننده از فیلتر کالمن تعمیم یافته ٢ و برای پی شبینی دنباله خروجی از خط یسازی گام به گام معادلات در آخرین نقطه کار استفاده می شود. نتایج شبی هسازی بر روی یک رآکتور تانک همزن پیوسته ٣ در نقاط تنظیم مختلف مورد بحث قرار گرفته و با کنترل کننده مبتنی بر مدل خطی مقایسه شده است.