سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

الیاس رخشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد – کنترل، گروه کارشناسی ارشد کنترل، دانشگاه آزاد
جواد ساده – استادیار گروه کارشناسی ارشد کنترل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد،

چکیده:

با بروز تجدید ساختار در فضای سنتی صنعت برق، بسیاری از مباحث مهم در صنعت برق دچار تحول گردید . یکی از این مباحث، مساله کنترل بار – فرکانس، در سیستمهای قدرت می باشد . در این راستا سیستم های متداول کنترل بار – فرکانس به منظور در نظر گرفتن اثر قراردادهای دوطرفه بر دینامیک سیستم، بهبود یافته اند . در این مقاله سعی شده با استفاده از روش فیدبک خروجی با دیدگاهی کاربردی، عملکرد دینامیکی سیستم کنترل بار – فرکانس در یک سیستم چند ناحیه ای در فضای تجدیدساختار شده بهبود یابد . از آنجا که در فضای عملی و کاربردی، دسترسی و اندازه گیری تمام متغیرهای حالت مقدور نمی باشد، در این مقاله استفاده از روش فیدبک خروجی جهت حل این مشکل پیشنهاد شده است . در این شرایط تنها متغیرهای حالتی که قابلیت اندازه گیری داشته و در دسترس می باشند، بعنوان خروجی تعریف شده و از آنها جهت فیدبک استفاده می شود . نکته مهم این که ماتریس ضرائب فیدبک خروجی بصورت بهینه، با حداقل کردن تابع معیاری بدست می آید . بعلاوه ضمن مشاهده رفتار دینامیکی قابل قبول در روش فیدبک خروجی بهینه، قدرت این روش در ردیابی مناسب تغییرات بارهای خارج از قرارداد بسیار چشم گیر می باشد . همچنین نتایج شبیه سازی های
انجام شده بر روی سیستم دو ناحیه ای با وجود کنترلر فیدبک خروجی بهینه موید عملکرد مناسب این کنترلر در بهبود دینامیک فرکانس سیستم می باشد . ضمنا نتایج حاصله، با روش فیدبک حالت بهینه و رویتگرهای حالت نیز مقایسه شده اند .