سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم افجه ای – دانشگاه شهید بهشتی – مرکز پژوهشی سعادت ایران – تهران
محمدمهدی نظام آبادی – دانشگاه شهید بهشتی – مرکز پژوهشی سعادت ایران – تهران
محمدعلی محمودی ساعتی – دانشگاه شهید بهشتی – مرکز پژوهشی سعادت ایران – تهران

چکیده:

با پیشرفت و گسترش تحقیقات بر روی موتورهای رلوکتانس سوئیچی ، روشهای متنوعی جهت طراحی راه اندازهای مختلف ، برای این دسته از ماشین ها ارائه گردیده اند . آنچه در این مقاله از نظر خواهد گذشت مروری کلی بر ساختار موتور رلوکتانس سوئیچی، معرفی روشهای مختلف راه اندازی این موتورها به همراه ارائه یک روش جدید و کامل در راه اندازی بدون سنسورانواع موتور رلوکتانس سوئیچی از شروع تا سرعتهای بالا می باشد . روش جدید ارائه شده شامل پنج مرحله و بر پایه اعمال پالسهای تشخیص به یک فاز غیر فعال می باشد . پالسهای تشخیص به یک فاز غیر فعال که شیب منحنی تغییرات اندوکتانس آن منفی است ، اعمال می شوند وجریان حاصله برروی مقاومتهای سری با سیم پیچهااندازه گیری می شوند . با تحلیل مقادیراندازه گیری شده توسط یک مدار هوشمند ، موقعیت روتور تعیین می شود و فاز مناسب برای روشن شدن انتخاب می گردد . پس از راه اندازی اولیه الگوریتمهای مختلفی برای کنترل سرعت ، گشتاور و جریان به کار گرفته می شوند که توضیحات آنها به همراه مراحل پنجگانه آمده است . در ادامه جزئیات سخت افزار لازم برای پیاده سازی مراحل فوق به همراه شکل موجهای دریافتی از مدار راه انداز درمراحل مختلف آورده شده اند که مؤید اجرای طرح می باشند