سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
یاسر حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه شاهرود
حیدر طوسیان شاندیز – دانشیاروهیئت علمی دانشگاه شاهرود
محمد حدادظریف – استادیاروعضو هیئت علمی دانشگاه شاهرود

چکیده:
دراین مقاله به بررسی روشی برای کنترل ولتاژ خروجی مبدل تقویت کننده ی دی سی به دی سی می پردازیم برای این کار ازروش مبتنی برمدل و کنترل کسری ـ نظارتی بهره می بریم بدین صورت که مدل خطی به ازای نقطه کارهای مختلف محاسبه و کنترل کننده ی متناظر بااین نقطه کارطراحی میگردد این نقطه کارها را سیکل وظیفه تعیین می کند و درنهایت یک ناظرباید به ازای نقطه کارهای مختلف کنترل کننده ی متناظر را وارد عمل کند درنهایت نتایج بدست آمده ازتحلیل درمحیط سیمولینک متلب به نمایش درامده است