سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی مسعودی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

بدل یل نیاز فراوان کشو ر به تول ید انرژ ی و نقش آن در کشور ، نیروگاه ها به اجزا ی اصل ی توسعه ی صنعتی تبدیل شده اند . مطمئنا قلب هر نیروگاه، ژنراتور آن بوده که وظیفه تولید انرژی الکتریکی را بر عهده دارد، اما در کنار ا ین ژنراتور ادواتی وجود دارند تا راه اندازی، عملکرد صحیح، پایداری و استاندارد بودن خروج ی ژ نراتور را کنترل کنند ؛ یکی از این ادوات که از اساسی ترین حلقه های نیروگاه ( شامل حلقه کنترل ول تاژ و کنترل فرکانس ( گاورنر ) ) م ی باشد کنترل کننده اتوماتیک ولتاژ ) ) AVR ژنراتور است که در این مقاله پس از معرفی کلی و اجمالی سیستم های AVR به برر سی یک نمونه از این ادوات که در سد کرخه در حال کار می باشد پرداخته شده است