سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ایرج حسن زاده – دانشگاه تبریز – دانشکده فنی – گروه مهندسی برق
محمدباقر بناشریفیان – دانشگاه تبریز – دانشکده فنی – گروه مهندسی برق
Rasool Kanarangy – niversity of Dallas-Texas-USA

چکیده:

در این مقاله یک شبکه عصبی مصنوعی (ANN) براساس کنترلرتحریک فازی (FPSS) ارائه می گردد . کنترلر (ANN) بر اساس کنترلر FPSS فؤاید کنترلر فازی از جمله مستقل بودن از شناسائی مدل و پاسخ سریع ANN را ادغام کرده و نوع جدیدی از PSS را حاصل می نماید . ANN انتخابی از نوع شبکه پیوند دهنده تابعی (۱FLN) می باشد . FLN یک شبکه عصبی تک لایه اسن که آقای Pao در سال ۱۹۸۹ آن را معرفی نمود . روش آموزش بکار رفته Deleta-Rule می باشد . ANN براساس الگوهای مختلف تولید شده توسط کنترلر FPSS به ازاء بارهای متفاوت آموزش داده می شود . آموزش تا جائی صورت می گیرد که خطای مؤثر کمتر از مقدار معینی گردد . نتایج حاصله نشانگر آنست که ANN ارائه شده بر اساس FPSS میرایی خوبی را در رنج وسیعی از عملکرد سیستم قدرت فراهم آورده و در ضمن کنترل هموارتری بر روی متغیر های سیستم داشته و در نهایت عملکرد دینامیکی سیستم را بطور قابل ملاحظه ای بهبود می بخشد .