سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عارف جلیلی ایرانی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
حسین شایقی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
حیدرعلی شایانفر – گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی برق علم وصنعت ایران

چکیده:

مساله کنترل بار فرکانس یکی از موضوعات اساسی در طراحی و بهره برداری سیستمهای قدرت بوده و امروزه با توجه به گسترش ابعاد و تغییر ساختار و پیچیدگی سیستم قدرت ضرورت آن بیش از پیش احساس میگردد . هرچند در کاربردهای صنعتی معمولا از کنترل کننده ساده PI ، که پارامترهای آن بر اساس آزمون سعی و خطا و یا کنترل کلاسیک در نقطه کار مشخص تعیین میشود، برای کنترل بار فرکانس استفاده مینمایند ولی این کنترل کننده در برابر تغییر پارامترها، شرایط کاری سیستم و عوامل غیر خطی کارآیی مطلوبی ندارند . به منظور غلبه بر عیوب فوق، در این مقاله یک کنترل کننده فازی PI برای کنترل بار فرکانس پیشنهاد میگردد . انگیزه استفاده از منطق فازی برای تعیین پارامترهای کنترل کننده پیشنهادی، بزرگ لحاظ کردن بازه تغییرات پارامترهای سیستم و در نظر گرفتن عوامل غیرخطی همانند GRC میباشد . کنترل کننده پیشنهادی بر روی یک سیستم قدرت نمونه دو ناحیهای اعمال شده و نتایج آن با کنترل کننده PI کلاسیک مقایسه میگردد . نتایج شبیه سازی در سه شرایط کاری گوناگون تحت اغتشاشات بار بزرگ در نواحی، گویای رفتار دینامیکی بسیار مطلوب کنترل کننده پیشنهادی میباشد .