سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید طوسی زاده – دانشگاه فردوسی مشهد
علی پیروی –

چکیده:

دراین مقاله روشی سریع برای تحلیل مقایسه و استنتاج تصویر معرفی می شود که برای پیاده سازی برروی یک خط تولید جهت آشکارسازی نقص مناسب می باشد اساس کار برمبنای تکنیک n تایی و استنتاجهای فازی است در تکنیک n تایی مشخصه هایی از تصویر شی بدون نقص و شی تحت آزمایش استخراج می شود و در مقایسه بین تعداد وقوع این مشخصه ها معیاری از کیفیت ظاهری شی تحت آزمایش بدست می آید ابزارهای آماری و تکنیکهای پردازش تصویر در جهت بهبود نتایج عملی تکنیک n تایی به کارگرفته می شود و نهایتا با استفاده از استنتاج فازی درجه کیفیت شی مورد نظر تعیین می گردد این روش یک استراتژی جدید که برتری هایی از لحاظ سرعت دقت سادگی و قابلیت تغییر کاربرد بر روشهای ثبت شده اخیر دارد ارائه میدهد.