سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

حسین خدیو – کارشناس ارشد سازه – سرپرست کنترل کیفیت پروژه سد و نیروگاه مسجد سلیمان

چکیده:

یکی از مصالح اصلی مصرفی در بتن سیمان میباشد که عامل اصلی ایجاد ژل چسبناک بتن بوده و لذا کیفیت آن تاثیر مستقیم برکیفیت بتن ساخته شده خواهد داشت . بمنظور کنترل کیفیت بتن ساخته شده در یک کارگاه سد سازی میبایست در وحله اول یک سیستم کنترل کیفی دقیق و گسترده در کارگاه برای مصالح مصرفی در بتن ایجاد نمود تا در صورت مشاهده هر گونه نوسان غیرمجاز در کیفیت مصالح برای جلوگیری از به خطر افتادن کیفیت بتن تو لیدی بتوان اقدامات شایسته را منظور نمود . از پارامترهای کیفیتی قابل اندازه گیری و سنجش کیفیت سیمان در کارگاه میتوان به مقاومت سیمان در سنین مختلف ( اعم از فشاری و خمشی ) –نرمی سیمان – زمان گیرش اولیه و نهایی سیمان – انبساط حجمی(اتوکلاو) و همچنین دمای سیمان مصرفی اشاره نمود. پروژه سد و نیروگاه مسجدسلیمان که عملیات اجرایی اصلی آن از سال ۱۹۹۵ تاکنون توسط مشارکت شرکتهای دایلیم از کره جنوبی و ساتو از ژاپن با همکار ایرانی مشارکت شرکتهای تابلیه و پرلیت آغاز گردید دارای ویژگی های خاص از نقطه نظرسیمان مصرفی در سازه های بتنی خود بوده است . در طول دوره ساخت سازه های بتنی این سد که دارای حجمی بیش از یک میلیون متر مکعب بوده است ازمحصولات تولیدی کارخانجات سیمان مختلف استفاده شده و لذا کنترل کیفی سیمانهای یاد شده هم از نقطه نظر ذخیره سازی و مصرف و هم از لحاظ کیفیت سیمان و اثرات آن بر کیفیت و بالاخص مقاومت بتن ساخته شده درکارگاه از حساسیت خاصی برخوردار بوده است.آنچه در این مقاله ارائه شده مختصری از روشهای کنترل کیفی سیمان در کارگاه سد و نیروگاه جریانی مسجدسلیمان و نتایج بدست آمده از تحلیل آمار ی مقاومتهای فشاری سیمان های مصرفی و بتن های تولید شده میباشد . در این مقاله با بررسی نتایج مشاهده خواهد شد که اولا کیفیت سیمانهای کارخانجات مختلف علیرغم تحت پوشش قرارداشتن آنها توسط ارگانهای مسئول ذیربط شدیدا باهم متفاوت بوده و ثانیا کیفیت سیمانهای ساخته ش ده توسط برخی از کارخانجات سیمان مورد بحث , درطول زمان ثابت و پایدار نبوده است و این امر موجب بروز مشکلات عدیده برای واحد کنترل کیفیت کارگاه گردیده است. درادامه ابتدا نتایج حاصل از کنترل کیفیت برخی ازخواص فیزیکی و شیمیایی سیمانهای یاد شده و مقایسه آنها ارائه گردیده و سپس تاثیر تغییرات کیفیت مقاومتی سیمانهای مذکوربرروی کیفیت مقاومتی بتنهای ساخته شده با سیمانها مورد بررسی قرار گرفته است.