سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدسلمان اخوت – دانشجوی دکتری _ تبدیل انرژی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرا
علی اشرفی زاده – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از مباحث مهم در تولید شبکه های عددی، چگونگی کنترل کیفیت آنهاست. در تولید متداولترین نوع شبکه های بی سازمان دوبعدی، کنترل شبکه به معنی کنترل اندازه و میزان کشیدگی مثلثها در داخل میدان است. در روش ارائه شده در این مقاله اطلاعات لازم برای کنترل شبکه بر اساس شکل و نحوه توزیع نودهای مرزی بدست می آیند. این اطلاعات، سپس به کمک پارامترهای ضریب تاثیر و ضریب مقیاس که توسط کاربر و برای گره های مرزی تعریف می شوند به داخل میدان منتقل شده و امکان تولید شبکه ای با کیفیت مطلوب را فراهم می آورند. شبکه مثلثی حاصل در این روش دلانی بوده و تراکم گره های داخلی مبتنی بر تراکم گره های مرزی تعیین می گردد. عمق و میزان تاثیر تراکم گره های مرزی در نقاط مختلف میدان، تابع ضرایب تعریف شده تاثیر و مقیاس (آلفا و بتا) است.