سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدهاشم حسینی پرور – دانشگاه فردوسی مشهد
حمیدرضا پوررضا – دانشگاه فردوسی مشهد
سیدعلی مرتضوی – دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمدعلی رضوی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

روشهای معمول بازرسی، درجه بندی و سورتینگ دستی محصولات کشاورزی و فرآورده های غذایی هزینه بر، وقت گیر و سخت هستند، بعلاوه نتیج ۀ عملکرد این روشها نیز قابل تضمین نبوده و کنترل کیفیت یکنواخت و پایدار محصولات غذایی با این روشها امکان پذیر نیست . در مقابل سیستم های بینایی کامپیوتری غیر مخرب، کارآمد و مقرون بهرفه بوده و نیز نتایج باثبات تر و پایدارتریارائه می کنند . بطور کلی سیستم های بینایی کامپیوتری بر مبنای تصویربرداری از محصول، حتی در حین عبور از خط تولید و سپس پردازش تصویر گرفته شده و آنالیز آن کار می کنند . سیستم های بینایی کامپیوتری نه تنها اندازه، شکل، رنگ و بافت اشیاء را تشخیص می دهند بلکه ویژگیهای عددی اشیاء یا صحنة تصویر برداری شده را تعیین می کنند . یک سیستم بینایی کامپیوتری عموماً شامل پنج جزء اصلی است : تجهیزات روشنایی، سنسورها (دوربین )، گیرندة تصویر یا رقمی ساز(Digitizer) سخت افزار و نرم افزار کامپیو تریاین مقاله ضمن معر فی اجزاء و ویژگیهای سیستم های بینایی کامپیوتری، کاربردهای این س ی ستم ها را در صنا یع غذ ایی تشریح می نماید