سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی جهانبخش –
فرهاد تفنگدار –

چکیده:

تستهای NDT یکی از تستهای رایج بر روی قطعات مخصوصاً با حساسیت بالا می باشد که بصورت غیر مخرب بوده ودرمراحل مختلف ساخت بر روی قطعات انجام می گیرد، کنترل کیفیت این تستها از نظر اطمینان از نتایج حاصله، تأثیر زیادی بر روی پروسه تولید و محصول نهائی خواهد داشت.
دوروش عمده مورد استفاده در تستهای NDT روش تست مایعات نافذ (FPT , PT) و تست ذرات مغناطیسی (MPT) است که در این مقاله روشهای کنترل کیفیت این دو روش بمنظور حصول نتایج مورد تأئید بر روی قطعات بررسی و ارائه می شود.