سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی زمانیان – دانشگاه صنعتی شریف
سیدحسن صحرانورد – شرکت ساختمانی بتون پاش

چکیده:

تعیین علت خرابی مشکلترین و مهمترین مرحله فرآیند و بازسازی های بتن می باشد . انتخاب روش تعمیر مناسـبی کـه بـه نتـایج رضایتبخش منجر شود ، تا قبل از تعیین علت خرابی سازه امکانپذیر نمی باشد . لذا قبل از انجام هرگونه عملیات تعمیری، ارزیابی کامل از وضعیت سازه کاملاً ضروری می باشد . در این مقال ه با ارائه روش های تشخیص خرابی در سازه، مراحل تشخی ص خرابی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تشریح شده و باز تحلیل پوشش تونل خماری بعنوان یک مطا لعه موردی از نتایج آزمایشات غیرمخرب در پوشـش تونل ها ارائه گردیده است .