سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خلیل خلیلی – استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند
احسان مسرور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ساخت و تولید دانشگاه بیرجند
حسین قلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ساخت و تولید دانشگاه بیرجند

چکیده:

کنترل کیفیت محصول بعنوان یکی از مراحل تولید از اهمیت ویژ های برخوردار می باشد. برای کنترل کیفیت چرخدنده ها، روشهای مختلفی وجود دارد که استفاده از،CMMکولیس مخصوص اندازه گیری دندانه چرخدنده،اندازه گیری به کمک پین مخصوص، زیر سنج مخصوص اندازه گیری چرخدنده و مقایسه گر نوری نمونه ای از این روشها می باشند. تمامی این روشها وقت گیر و بعضاً پر هزینه اند و کنترل کیفیت تمامی قطعات تولید شده با این روشها مقرون به صرفه نیست. این مقاله در راستای کاهش زمان لازم برای کنترل کیفیت چرخدنده ها و امکانپذیر کردن اتوماسیون فرآیند کنترل کیفیت چرخ دنده به منظور کنترل کیفیت تمامی چرخ دنده های تولیدی و دستیابی به هدف تولید بدون عیب، به کنترل کیفیت چرخدنده ها با استفاده از پردازش تصویر پرداخته است. معیار بکار رفته برای کنترل کیفیت چرخ دنده در روشهای تماسی کنترل کیفیت چرخ دنده، اندازه گیری پهنای چرخ دنده در دایرة گام آن است. در کار حاضر الگوریتم لازم برای اندازه گیری تمامی دندانه های چرخ دنده تدوینشده است. اندازه گیری های انجام شده توسط الگوریتم تدوینی با اندازه های واقعی مقایسه گردیده و گزارش شده اند. نتایج بدست آمده نشان دهنده سرعت بالا، دقت نسبی و در
نتیجه کارآیی این روش در کنترل کیفیت چرخدنده و امکانپذیر کردن اتوماسیون فرآیند کنترل کیفیت چرخ دنده می باشد.