سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۱

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا سعادت سرشت – دانشجوی دکترای فتوگرامتری دانشگاه تهران مدیریت نظارت و کنترل فنی ساز

چکیده:

بعد از یک دهه تولید نقشه های ۱:۲۵۰۰۰ که ابتدا بصورت خطی و سپس به شکل رقومی انجام پذیرفته است. موضوع تهیه مدل ارتفاعی رقومی DEMبا توجه به استفاده های فراوان از آن مانند تحلیلهای مکانی GIS و ساخت ارتوتصویر در سنجش از دور بسیار حس می شد. ایده تبدیل اطلاعات ارتقاعی نقشه های ۱:۲۵۰۰۰ از صورت برداری به رستری در سال ۱۳۷۸ مطرح و خطو تولید آن در سال ۱۳۷۹ شروع بکار نمود و مساله کنترل کیفی این نقشه ها توسط بخش نظارت و کنترل فنی مورد پیگیری قرار گرفت و سیستمی بنام DEM QA برای این منظور طراحی و پیاده سازی شد که در این مقاله بهمراه تستهای اجرایی از نظر خواهد گذشت.