سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

چکیده:

کمپوست یا تولید کود از زباله، به عمل تجزیۀ بیولوژیکی مواد آلی موجود در زباله های فسادپذیر، در شرایط هوازی و گفته می شود. آنالیز فیزیکی مواد زائد در شهرهای ایران، نشان « هوموس » کنترل شده و تبدیل آن به مواد پایدار، مانند داده که تولید کود آلی، بایستی در زمرۀ مهمترین برنامه های مدیریت مواد زائد جامد، قرار گیرد. لذا با توجه به ضرورت تولید کمپوست در ایران، کنترل مراحل تولید کمپوست که شامل ۴ مرحلۀ ۱- آماده سازی مواد اولیۀ خام، ۲- فرایند تجزیۀ فعال، ۳- مرحلۀ تثبیت نهایی یا بلوغ، ۴- کنترل کیفی کود آلی، ذخیره سازی و عرضه به بازار فروش، جهت به دست آوردن محصولی مرغوب با کیفیت بالا می باشد، امری کاملاً ضروری به نظر می رسد. اقداماتی که جهت کنترل این مراحل انجام می گیرد شامل روشهای خاص نمونه گیری، آنالیزها و بررسی فاکتورهای مهم می باشد که در این مقاله به آن پرداخته شده و نهایتاً اقدامات اصلاحی موجود نیز در هر زمینه، ارائه گشته است.