سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حامد جواهری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حمیدرضا نجفی – دانشیار دانشگاه بیرجند دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حسین الیاسی – استادیار دانشگاه بیرجند دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:
در این مقاله استراتژی کنترل پیش بین که یک روش کنترلی مبتنی بر مدل است و اخیرا در کاربردهای درایو و مبدل های الکترونیک قدرت از آن استفاده شده است برای کنترل گشتاور ماشین القایی پیشنهاد شده و عملکرد آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ماشین القایی مورد مطالعه از طریق یک اینورتر دو سطحی به شبکه متصل شده است. الگوریتم پیشنهادی از یک تابع هدف در بردارنده خطای بین مقادیر پیش بینی شده و مقادیر مورد انتظار برای بهینه سازی استفاده می کند. در این مطالعه همچنین از قیود سخت مانند اثر اشباع در مسئله بهینه سازی استفاده شده است. نتایج شبیه سازی نشان دهنده پاسخ دینامیکی سریع و مقاوم بودن کنترل کننده پیشنهادی است.