سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی ایوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق – کنترل – آزمایشگاه سیستم های پیچیده دانشگاه
محمدرضا جاهد مطلق – دانشیار آزمایشگاه سیستم های پیچیده دانشگاه علم و صنعت ایران
زهرا رحمانی چراتی – استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

دراین مقاله پس از بررسی مختصر رفتار دینامیکی یک سیستم فوق آشوب جدید، سه کنترل کننده فیدبک حالت خطی، فیدبک سرعت و فیدبک غیرخطی سینوس هایپربولیکی برای پایدارسازی و هدایت متغیرهای حالت این سیستم به سمت تنها نقطه تعادلش طراحی شده است. این سه کنترل کننده براساس خطی سازی حول نقطه تعادل و استفاده از معیار پایداری روث – هرویتس نتیجه شده اند. شبیه سازی های کامپیوتری با استفاده از نرم افزار matlab کارایی این سه کنترل کننده را در پایدارسازی این سیستم به خوبی نشان میدهند.