سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا کوفی گر – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده برق و کامپیوتر
سعید حسن نیا – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده برق و کامپیوتر
فرید شیخ السلام – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده برق و کامپیوتر

چکیده:

اندرکنش متغیرهای ضخامت ورق و کشش بین قفسه‌ها از یک طرف و عدم قطعیت در مقادیر پارامترهای سیستم که با گذشت زمان تغییر می‌کنند از طرف دیگر، مسئله‌ی کنترل را در فرایند نورد سرد فولاد مشکل می‌سازند. در این مقاله تئوری کنترل ∞H به عنوان روشی مقاوم جهت تضمین عملکرد مناسب سیستم در حضور نامعینیها و اختلالات،‌ مورد توجه قرار می‌گیرد. کنترل انتگرالی جهت تعقیب سیگنالهای مرجع یعنی ضخامت مطلوب و مقدار مناسب کشش بین قفسه‌ها، با انتخاب مناسب توابع وزنی محقق شده ‌و یک کنترل‌کنندة ∞H غیر استاندارد حاصل می‌گردد. نحوه وارد کردن نامعینی در مدل سیستم و در نظر گرفتن تأخیر زمانی ناشی از اندازه‌گیری ضخامت بعد از قفسه‌ها نیز از مسائل مهم مطرح شده در این مقاله می‌باشد.