سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباس غایب لو – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نعیم فرخ نیا – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی کاشفی کاویانی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحمید فتحی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله، روش جدیدی برای کنترل V/f موتورهای القایی معرفی می گردد . در این روش از اینورترهای چند سطحی طبقه ای استفاده می شود . روش کلیدزنی بکار گرفته شده، تکنیک شکل موج پله ای با هارمونیک های بهینه شده ۱ می باشد . برای رسیدن به ولتاژ دلخواه زوایای کلید زنی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO) 2 محاسبه شده و در هر سیکل با استفاده ازجدول مراجعه ۳ به اینورتر اعمال می شوند . مزیت این روش در این است که هارمونیک های مرتبه پایین توسط اینورتر و هارمونیک های مرتبه بالاتر توسط موتور حذف می شوند . بنابراین نیازی به استفاده از فیلتر در خروجی اینورتر نیست . علاوه بر این چند سطحی شدن اینورتر این قابلیت را دارد که در کاربردهای توان و ولتاژ بالا که منابع DCجداگانه از قبیل پیل سوختی یا باتری استفاده می شوند، نیازی به استفاده از ترانس بین اینورتر و موتور نیست . برای حل معادلات مربوط به بهینه سازی هارمونیک های مرتبه پایین از الگوریتم ) ) PSO استفاده شده است . بهینه سازی و شبیه سازی های مربوطه با استفاده از نرم افزار MATLAB/Simulinkانجام شده است . نتایج بدست آمده نشان دهنده کارآمدی روش پیشنهادی می باشند