سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

دریامهر کشانی – فوق لیسانس صنایع

چکیده:

تکنولوژی بعنوان عامل اصلی برای توسعه اقتصادی در جهان امروز مطرح است. تکنولوژیTechnology از نظر لغوی بمعنای "فن شناسی –علم فن- علم صنعت- اصطلاحات فنی یا علمی بکار برده می شود تعاریف زیادی از تکنولوژی شده است "فرهنگ لغت آریان پور".تکنولوژی هم بعنوان یک کالای تجاری و هم بعنوان یک کالای غیر تجاری مطرح است و آن مفهوم گسترده ای است که از مجموعه تکنیک ها –حقوق مالکیت معنوی –نیروی انسانی- برنامه های آموزشی- محصولات تولیدی و…. که درفرایند انتقال حقیقی استفاده میشود.تکنولوژی یک کالای فکری است که فرایند تولید را ممکن میسازد ساختار فیزیکی آن اکثرا کالاهای مادی است که البته در عصر حاضر این مفهوم تا حدودی تغییر یافته است و کالای فیزیکی جای خود را به کالای خدماتی داده است تولید خدمات جدید برای تکنولوژی بعنوان یک فاکتور مهم و غیر قابل استهلاک یاد میشود امروزه تکنولوژی بصورت یک کالای خدماتی قابل فروش و انتقال استفاده می شود و روز بروز بحالت غیر مادی و غیر فیزیکی بودن آن افزوده میگردد.امروزه خلق محصولات –فرایندها و خدمات جدید منبع اصلی ایجاد مزیت رقابتی شناخته شده است و تکنولوژی عامل اصلی ظهور چنین نواوریهایی میباشد در این مقاله در مورد نواوری –تاثیر واحدهای تحقیق و توسعه بر روی تکنولوژی-هدایت و گسترش تکنولوژی-انتقال تکنولوژی-کنسرسیومها و تاثیر آن بر هدایت تکنولوژی بحث خواهد شد.در ابتدا تکنولوژی و نوآوری تکنولوژی تعریف میشود و مورد بحث قرار خواهد گرفت سپس مشخصه های اصلی تغییر تکنولوژی و تاثیرات این تغییرات را بر روی فرایند نوآوری تکنولوژیکی و هدایت آن بطور مختصر بررسی میکنیم.