مقاله کنش جمعي کاربرد موسيقي در راديو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۳۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: کنش جمعي کاربرد موسيقي در راديو
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تهيه کنندگان
مقاله راديو
مقاله غنا
مقاله کنش جمعي
مقاله مخاطبان
مقاله موسيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خجسته باقرزاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر که با هدف مطالعه و شناخت اصول و مباني کنش جمعي کاربري موسيقي در راديو صورت گرفته است، با اشاره به پيچيدگي درک ماهيت موسيقي، از اين مقوله به عنوان يک پديده اجتماعي ياد شده است چنان که تغيير و تحولات اجتماعي تاثير اجتناب ناپذيري بر موسيقي به جا مي گذارد.
در ادامه، پس از ارايه تعريفي از کنش جمعي کاربري موسيقي، مبني بر اينکه تنها با تغيير يک عنصر نمي توان تغيير پايداري در نوع موسيقي ايجاد کرد، تاکيد شده است که تهيه کنندگان راديويي كه كنشگران اصلي فعاليت هاي موسيقيايي در راديو هستند، با پژوهش و افزايش اطلاعات خود در زمينه هاي گوناگوني چون فلسفه موسيقي سنتي و غربي، توليدكنندگان اصلي موسيقي سنتي و غربي، درك بيش از پيش در خصوص چگونگي استفاده از انواع موسيقي در قالب چهار كارويژه اصلي موسيقي در راديو و در نظر گرفتن محدوديت هاي شرعي در زمينه استفاده از موسيقي در رسانه جمعي راديو، ضمن احترام به مخاطبان خود (شنوندگان برنامه هاي راديويي)، سليقه موسيقايي خود و آنان را ارتقا بخشند.
بحث حرمت و حليت موسيقي، از ديگر مباحث اين مقاله است که با تفکيک قايل شدن بين «موسيقي» و «غنا»، يکي از عمده ترين ملاک هاي تشخيص حرمت يا حليت را لهو بودن يا نبودن موسيقي يا غنا مي شمرد و مراد از لهو بودن را غافل شدن از ياد خدا ذکر مي کند.