سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رویا امام – کارشناس ارشد بیولوژی دریا، سازمان بنادر و کشتیرانی، اداره کل ایمنی و حفاظت دریایی
مریم رسولی – کارشناس ارشد شیمی دریا، سازمان بنادر و کشتیرانی، اداره کل ایمنی و حفاظت دریایی

چکیده:

طی سالیان متمادی موجودات آبزی آزادانه از طریق عوامل طبیعی مانند جریان آب اقیانوسها شرایط جوی، بادهای اقیانوسها، چسبیدن به چوبهای شناور و غیره در سراسر جهان پخش شده اند. تنها مانع انتشار آنها فاکتورهای بیولوژیکی و زیست محیط از قبیل دما، میزان شوری آب قاره ها و موجودات شکارگر طبیعی بوده است. امروزه آب توازن کشتیها بعنوان عامل اصلی انتقال حداقل ۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ گونه مختلف از جمله میکروبها، گیاهان و جانوران دریایی در سراسر جهان شناخته شده اند. این گونه ها همچنین بعنوان یکی از چهار خطر عمده تهدید کننده اقیانوسها به شمار می روند. سه خطر عمده دیگر در این خصوص عبارتند از: آلودگیهای دریایی ناشی از خشکی، بهره برداری بی رویه از منابع زنده دریایی و تغییر تخریب زیستگاههای دریایی. هجوم گونه دریایی طی یک قرن اخیر از نظر میزان و خسارات وارده افزایش چشمگیری داشته است و شواهد موجود دال بر ادامه این روند می باشد. با توجه به برآوردها در مورد وضعیت ناوگان کشتیرانی جهانی همه ساله در حدود ۱۰ میلیارد تن آب توازن توسط کشتی ها جابجا می شود و تخمین زده شده است که حداقل روزانه ۳تا ۴ هزارگونه از موجودات زنده به این وسیله از محلی به محلی دیگر انتقال می یابند (Matheickal, 2006).