مقاله کنکاشي در تجربيات زيسته سالمندان از پديده سوء رفتار توسط اعضاي خانواده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش پرستاري از صفحه ۶ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: کنکاشي در تجربيات زيسته سالمندان از پديده سوء رفتار توسط اعضاي خانواده
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوء رفتار نسبت به سالمندان
مقاله خانواده
مقاله تجربيات زيسته
مقاله پديدارشناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هروي كريموي مجيده
جناب آقای / سرکار خانم: انوشه منيره
جناب آقای / سرکار خانم: فروغان مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: شيخي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سوء رفتار نسبت به سالمند در محيط خانواده، يعني جايي که اعضاي خانواده مسووليت مراقبت از او را به عهده دارند، در سال هاي اخير به عنوان مشکلي جدي در اکثر جوامع مطرح شده است. با عنايت به گستردگي و اهميت اين پديده، ضرورت رجوع به تجارب شخصي سالمندان به منظور رسيدن به درک بهتر و تبيين روشن تري از پديده سوء رفتار اعضاي خانواده با سالمند آشکار مي شود. پژوهش حاضر با هدف تبيين تجربيات و ادراکات سالمندان از پديده سوء رفتار نسبت به آنان توسط اعضاي خانواده انجام گرفته است.
روش: اين مطالعه با استفاده از روش پديدارشناسي هرمنيوتيک انجام شد. به اين منظور مصاحبه هاي بدون ساختار با ۱۴ سالمند ساکن شهر تهران صورت گرفت که در طي آن سالمندان تجربيات خود را در خصوص اين پديده بيان نمودند. مصاحبه ها روي نوار کاست ضبط شده و بلافاصله متن مصاحبه ها پياده و سپس با استفاده از رويکرد ون مانن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ۴ مضمون از يافته ها استخراج شدند که مي توانند تجربيات سالمندان از پديده سوء رفتار اعضاي خانواده را منعکس کنند. اين مضامين عبارتند از: محروم شدن از حقوق و شئونات انساني، شکست تماميت وجودي، رنج خاموش، و سرانجام دردناک.
نتيجه گيري: تجربيات مشارکت کنندگان نشان داد سوء رفتار يکي از مصاديق محروميت از حقوق و شئونات انساني است که به زيان هاي جسمي، رواني، اقتصادي و اجتماعي، و کاهش کيفيت زندگي سالمند منجر شده و سرانجام دردناکي را براي او رقم مي زند، سر انجامي که او آن را در سکوت و خاموشي تحمل مي کند. اين يافته ها مفاهيم مهمي را در عرصه ارايه مراقبت به سالمندان آشکار ساخته و مي توانند توانايي ارايه دهندگان مراقبت هاي بهداشتي-درماني خصوصا پرستاران، را براي ارزيابي، پيشگيري و مداخلات لازم در اين پديده افزايش دهند.