مقاله کنکاشي در منابع حقوق اساسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۴۷ تا ۲۶۰ منتشر شده است.
نام: کنکاشي در منابع حقوق اساسي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قانون اساسي
مقاله قوانين سازماني
مقاله آيين نامه داخلي مجالس
مقاله قوانين عادي
مقاله تفسير قانون اساسي
مقاله رويه قضايي
مقاله مققرات دولتي
مقاله عرف حقوق اساسي
مقاله ديدگاه حقوقدانان اساسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مسايل بنيادين در هر شاخه از علم حقوق، بررسي منابع و سرچشمه هاي قواعد آن است. حقوق اساسي نيز سرشار از قواعدي است که براي تشخيص آن بايد سراغ منابع گوناگون رفت. ويژگي اين رشته از حقوق، وجود اصل سلسله مراتب شديد ميان قواعد آن است. قانون اساسي به دليل وضع آن بوسيله قوه موسس که برتر از قواي تاسيسي يا عمومي هستند در بالاي هرم اين قواعد قرار دارند. در برخي از کشورها در سلسله مراتب ميان مقررات پس از قانون اساسي، قوانين سازماني هستند که شرايط تصويب و تغيير آنها متفاوت با قوانين عادي است. پس از آرا و تفاسير نهاد ناظر بر مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي، قوانين مصوب مجلس نيز در شکل گيري و باروري منابع حقوق اساسي مشارکت دارند. البته نبايد در اين رهگذر از نقش منابع مذهبي و عرف هاي حقوق اساسي که غالبا برخاسته از عملکرد حکومت کنندگان است و ديدگاه هاي استادان اين رشته (دکترين) از حقوق چشم پوشيد.