سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید صفری –
دکتر مرضیه موغلی – عضو هیئت علمی
احسان ثابت –
مصطفی خیاطی –

چکیده:

گرانیگاه جهان جدید، طرح پرسش ها و آموزه های معرفت شناختی تازه است . امروزه هر ذهن اندیشنده ی ژرف کاو،در هر سرزمین و به هر آیین ، با این پرسمان جدی تاریخی رویاروست که: « ما در کجای جهان ایستاده ایم ؟ کنجکاوی و پرسشگری از امتیازهای اساسی انسان است. در اقناع و توسعه ذهن و یا در برخورد با مشکلات عملی و روزمره زندگی، سؤالها و مجهولات بسیاری برای انسان پیش می آید. تلاش برای پاسخگویی به این مسائل، انگیزه اصلی و مهم « تحقیق و شناخت » است. در واقع، هر رشته علمی در آغاز، متکی و مبتنی بر یک یا چند پرسش بنیادی است. کم و کیف هر رشته علمی، هم از نظر شکل و هم از نظر محتوا میتواند بسیار متأثر از چگونگی پرسشهای بنیادی باشد. همچنین، آگاهی به مسائل اساسی هر رشته از معرفت میتواند راهنمای مفیدی برای پژوهشگران آن رشته باشد تا نیروی علمی آنان بی جهت از محدوده آن علم به حوزه سایر علوم وارد و متمرکز نشوند. این نکته در علم سیاست اهمیت فراوانی دارد ؛ بنابراین، تعیین و تشریح مسائل و مجهولات اساسی و کلی علم سیاست میتواند تا حدود زیادی آنها را رفع کند و چهره این علم را از هر نظر اعتلا بخشد.