سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
حجت اله رشید کلویر – استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده معماری دانشگاه محقق اردبیلی
مصطفی کشاورز رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه محقق اردبیلی
حسین مومنی شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
مسکن از نیازهای اساسی هر خانوار محسوب می گردد از این رو تمامی دولت ها ساخت مسکن ارزان قیمت را از وظایف اصلی خود برمی شمارند. مسکن مهر که ویژه اقشار کم درآمد جامعه است، یکی از محورهای خدمت رسانی و اقدامات دولت در این رابطه می باشد. به دلیل محدود بودن زمین های مناسب و مشکلات موجود در تهیه آن، اغلب ساخت و سازهای انجام شده (مسکن) با تراکم بالا و در حاشیه شهرها (مسکن مهر قزوین) صورت می گیرد. با توجه به اینکه متقاضیان مسکن مهر اغلب از اقشار کم درآمد جامعه و یا در مناطق کم درآمد زندگی می کنند، با آپارتمان نشینی و فرهنگ مرتبط با آن آشنایی کمتری دارند، از این روی مشکلاتی در مواجه با زندگی در این نوع از مسکن برای ساکنین به وجود خواهد آمد و از سوی دیگر به جهت اجرای مسکن مهر در سطح وسیعی از کشور، توجه به تاثیر گذاری آن بر رفتار ساکنین می بایست مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. تحقیق پیش رو با رویکردی تحلیلی_توصیفی و با نگاهی بر پروژه مسکن مهر قزوین، درصدد بررسی تاثیرات مرتبط بر رفتار ساکنین و ارائه راهکارهایی مناسب در این زمینه می باشد.