سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فردین خیراندیش – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
مجید عمو شاهی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله با جایگزین کردن ماده دی الکتریک با دو میدان کوانتومی که حمام های الکتریکی و مغنا طیسی نامیده می شوند به یک مدل برای کوانتش میدان الکترومغناطیس در یک ماده دی الکتریک خطی دست می یابیم . هامیلتونی سیستم ( میدان الکترومغناطیس + ماده دی – الکتریک ) به گونه ای است که که معادلات ساختارمندی دی الکتریک و معادلات ما کسول از معادلات هایزنبرگ استخراج می شوند . معادله موج برای پتامسیل برداری بدست می آید و این معادله برای یک دی الکتریک همگن با استفاده از تبدیل لاپلاس حل می شود . در انتها نشان داده می شود که این روش کوانتش برای محیطهای خطی پاشنده و غیر پاشنده توانمند است.