سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فردین خیر اندیش – گروه فیزیک ، دانشگاه اصفهان
مرتضی سلطانی – گروه فیزیک ، دانشگاه اصفهان
مجید عمو شاهی – گروه فیزیک ، دانشگاه اصفهان
اردلان آرمین – گروه فیزیک ، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله یک لاگرانژی جدید برای کوانتش میدان در حضور مواد ناهمگن و ناهمسانگرد ارائه می دهیم . لاگرانژی ارائه شده تعمیمی از لانگرانژی رهیافت هاتنر – بارنت می باشد . معادلات حرکت از معادله اویلر لاگرانژ به دست می آید که منجر به معادلات ماکسول در حضور ماده می شود . در آخر کوانتش میدان به روش کانونیک صورت می گیرد و عملکرد های نوفه پس از کوانتش بدست می آید که نشان می دهیم برای مثال های خاص معادلات بدست آمده با نتایج روش پدیده شناختی هم ارز می باشد