سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
مارال مهدلو – دانشجوی کارشناسی پیوسته رشته ی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس امیرکبیر البرز
محمود میدانی – دانشجوی دکتری رشته ی مدیریت آموزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس امیرکبیر البرز

چکیده:
مقاله ی حاضر به بررسی یکی از راهکارهای حفاظت از محیط زیست، یعنی آموزش و ایجاد آگاهی می پردازد. هدف این مقاله، نشان دادن نقش و رسالت خطیر وزارت آموزش و پرورش در آموزش حفظ و حراست از محیط زیست است. کودکان امروز، نسل آتی کشورمان را می سازند. با آموزش صحیح به آنها می توان به توسعه ای پایدار رسید. در این مقاله که به روش مروری تهیه شده است، سعی بر آن شده تا به بررسی این مهمف یعنی آموزش و افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در زمینه ی حفاظت از محیط زیست که منجر به توسعه ی پایدار خواهد شد، بپردازیم. فرجام این مقاله به بررسی اقدامات مؤثر به منظور آموزش حفاظت از محیط زیست و داشتن برنامه های جامع برای حفاظت از محیط زیست در نظام آموزشی ایران می پردازد و به پرورش معلمان با توانایی های بالا برای آموزش کودکان، تأکید می کند.