سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فاطمه اسکندری – هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشکده پرستاری
زینب رضایی – دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری مراغه
بیتا مقصودفر – دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری مراغه

چکیده:

در هنگام رخداد بلایا و فجایع کودکان از نظر ابتلاء به بیماری و صدمات بسیار آسیب پذیر هستند و به مراقبت و رسیدگی بیشتری نیاز دارند. طبق برآوردهای جهانی حدود ۲۷ میلیون نفر پناهنده و ۳۰ میلیون نفر آواره وجود دارند که ۸۰ درصد آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند و بیشتر از ۹۰ درصد مرگ هایناشی از بلایا در کشور های در حال توسعه رخ می دهد . همچنین در طی ده سال گذشته بیش از ۹ میلیون کودک در سارسر جهان بر اثر کشمکش های ناشی از فجایع کشته شده یا صدمه دیده و یا بی سرپرست شده اند.
مروری بر مطالعات:
در هنگام بلایا کودکان باید مراقبت هیا بهداشتی ضروری را دریافت نمایند که این مراقبت ها از نظر فیزیکی و روانی – اجتماعی می باشد که شامل ایمنی سازی به خصوصبر علیه سرخک ، دریافت غذای کافی و مکمل های ریز مغذی می باشند. توجه به شیردهی در موقعیت های اضطراری بسیار مهم است . بهتر است کودک در کنار خانواده مراقبت شود تا احساس امنیت بیشتری در او شکل گیرد . کودکان باید به بیان احساسات و شرح تجربیات شان که با توجه به سن آنها روش های متفاوتی دارند ، تشویق شود . جهت سامان دهی کودک و رسیدگی به نیازهای عاطفی او مانند در کنار خانواده قرار گرفتن و ایجاد امکانات مناسب برای بازی سرگرمی و احساس لذت در او هر چه سریعتر باید تصمیمات اتخاذ شده و تا حد امکان موارد اجرا گردد تا واکنش های به دنبال استرس شدید و رفتارهای مشکل کودک از قبیل عقب نشینی و رفتارهای شدیدا تهاجمی به حداقل برسد. اجرای موراد روزرمه زندگی از قبیل رفتن به مدرسه برنامه های خواب و خوراک به مودک احساس امنیت و تداوم امنیت می بخشد . حفظ این موارد و یا برگرداندن سریعتر آن به کوردک موجب کاهش تخریبهای روانی در کوردکان می گردد.
نتیجه گیری:
در موقعیت های رخداد بلایا و فجایع کودکان از نظر بیماری و ضربه بسیار آسیب پذیر هستند. و به نظارت و مراقبت ویژه ای احتیاج دارند. دراین میان خانواده ها ، پرسنل بهداشتی – درمانی و سازمانهای حمایتی دولتی و غیر دولتی در این زمینه مسئولیت دارند . مراقبت های ارائه شده به کودکان باید جنبه های جسمی – روانی و اجتماعی را در بر گیرد تا کودک کمتین آسیب ها در ابعاد مختلف وجودی را متحمل شود. پیشگیری از آسیب بیشتر و درمان سریع و به موقع ضربه های وارد شده در برخورد با این کودکان اهمیت دارد.